رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تابستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

  تیم امتیاز کل
81
Tiger
225
82
Uromspor
225
83
FC Moghavemat
220
84
Esteghlal Māzandarān
220
85
Sharkord
220
86
SNIPERADA
220
87
فلافل
210
88
CHANAKALE
210
89
شهرداری
210
90
FC DEMILO
210
91
نستوه
200
92
REDBULL
195
93
FCQC
190
94
MILLWALL
190
95
Manchesret unt
190
96
اف سی قرمزته
190
97
lasharpoiis
190
98
مسعود سپاهانی
185
99
Players
185
100
Manchester79
185