رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تابستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

  تیم امتیاز کل
2321
شاهین بهسود
0
2322
sssparisss
0
2323
sistan
0
2324
mi lnd
0
2325
sorena
0
2326
solii
0
2327
wew
0
2328
Arsmadrid
0
2329
دوشان
0
2330
استقلال ش
0
2331
نیولاسمیک
0
2332
Mardin
0
2333
Mahro
0
2334
PERSPOLIS LONDON FC
0
2335
arasjolfa
0
2336
اوزوماکی ناروتو
0
2337
tajjj
0
2338
mori0012
0
2339
Sharkord
0
2340
منچستر یونایـتد
0