رتبه بندی تیم ها

  تیم امتیاز کل نام مربی موقعیت
1901
SS-Juve
0 ysh shahag -
1902
amol80
0 زمان بزرگی -
1903
بارســلونا
0 بارسلونای بی -
1904
Dortmond09 FC
0 Bahman Bardi ایران ، بوشهر ، دیر
1905
بارسلونا ۱۲۲۲
0 عابد حسین پور -
1906
FC-G
0 سعید نادر -