نام تیم: شهرداری

نام استادیوم: بدون نام

امتیاز کل: 310

رتبه کل: 567

رتبه لیگ: 1

رتبه تورنمنت: 144

برد | تساوی | باخت: 81 | 67 | 100

تاریخ ثبت نام: 1399/11/25

تعداد بازدید: 521

GK 2 بازیکن
DF 7 بازیکن
MD 8 بازیکن
FW 3 بازیکن

کاپیتان انتخاب نشده است

استادیوم: بدون نام - گنجایش: 5,000 نفر

سطح 0

سطح 0

سطح 0

سطح 0

سطح 0

سطح 0

1 بار
قهرمانی لیگ

1 بار
دومی لیگ

سومی لیگ

جام حذفی

جام قهرمانان

جام کاربران

جام طلایی

برترین تیم

جدول لیگ (فصل 10، لیگ 3، گروه 6)

  تیم برد باخت تساوی تفاضل امتیاز
1
شهرداری
5 0 3 7 18
2
زبینا گمبان
5 0 3 6 18
3
tactic
4 2 2 3 14
4
C.R
4 2 2 2 14
5
بارسلون نودیجه
4 3 1 1 13
6
کیکن
3 4 1 -1 10
7
شهرداری پسیخان
0 7 1 -9 1
8
تآج کبیر
0 7 1 -9 1
اسپانسری انتخاب نشده است

شهرداری و زبینا گمبان در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/7/24 17:36:2

شهرداری با نتیجه 0 - 1 بازی (لیگ) مقابل کیکن را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/7/23 12:7:2

شهرداری تیم تآج کبیر را با نتیجه 3 - 1 در بازی های لیگ شکست داد.
1400/7/22 3:43:2

شهرداری با نتیجه 0 - 2 بازی (لیگ) مقابل شهرداری پسیخان را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/7/21 6:29:2

شهرداری با نتیجه 1 - 0 بازی (لیگ) مقابل C.R را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/7/20 11:19:2

شهرداری با نتیجه 1 - 0 بازی (لیگ) مقابل بارسلون نودیجه را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/7/19 14:54:2

شهرداری و tactic در بازی لیگ به تساوی 2 - 2 دست یافتند.
1400/7/18 7:20:5

شهرداری و زبینا گمبان در بازی لیگ به تساوی 0 - 0 دست یافتند.
1400/7/17 5:12:2

شهرداری در بازی های لیگ دسته3 گروه۶, 2ام شد
1400/7/16 20:11:2

شهرداری با نتیجه 2 - 0 بازی (لیگ) مقابل شهرداری پسیخان را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/7/16 20:11:2

شهرداری با نتیجه 0 - 1 بازی (لیگ) مقابل تآج کبیر را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/7/15 17:8:2

شهرداری با نتیجه 2 - 1 بازی (لیگ) مقابل سقز سیتی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/7/14 21:12:2

شهرداری و C.R در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/7/13 4:41:2

شهرداری و زبینا گمبان در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/7/12 11:34:1

شهرداری با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل tactic را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/7/11 4:20:1

شهرداری تیم کیکن را با نتیجه 2 - 0 در بازی های لیگ شکست داد.
1400/7/10 3:37:1