نام تیم: ماهان قهرمان

نام استادیوم: بدون نام

امتیاز کل: 585

رتبه کل: 183

رتبه لیگ: 3

رتبه تورنمنت: 172

برد | تساوی | باخت: 145 | 150 | 135

تاریخ ثبت نام: 1399/5/29

تعداد بازدید: 641

GK 3 بازیکن
DF 7 بازیکن
MD 7 بازیکن
FW 3 بازیکن

کاپیتان انتخاب نشده است

استادیوم: بدون نام - گنجایش: 5,000 نفر

سطح 0

سطح 0

سطح 0

سطح 0

سطح 0

سطح 0

4 بار
قهرمانی لیگ

6 بار
دومی لیگ

3 بار
سومی لیگ

جام حذفی

جام قهرمانان

جام کاربران

جام طلایی

برترین تیم

جدول لیگ (فصل 8، لیگ 2، گروه 6)

  تیم برد باخت تساوی تفاضل امتیاز
1
taj qaZVIN
8 0 0 11 24
2
ساپ
4 2 1 2 13
3
ماهان قهرمان
3 2 3 1 12
4
تاج رایکوف
3 2 2 2 11
5
استقلال تهران ۷
2 3 3 -1 9
6
Y.R
1 2 5 -2 8
7
Reihaneh
0 5 2 -6 2
8
(ایران)
0 5 2 -7 2

ماهان قهرمان و استقلال تهران ۷ در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/6/27 5:6:6

ماهان قهرمان تیم Reihaneh را با نتیجه 2 - 3 در بازی های لیگ شکست داد.
1400/6/26 16:18:2

ماهان قهرمان با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل ساپ را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/6/25 5:25:16

ماهان قهرمان با نتیجه 2 - 3 بازی (لیگ) مقابل (ایران) را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/6/24 6:3:2

ماهان قهرمان و تاج رایکوف در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/6/23 19:21:11

ماهان قهرمان با نتیجه 0 - 1 بازی (لیگ) مقابل taj qaZVIN را باخت.
1400/6/22 23:53:2

ماهان قهرمان با نتیجه 1 - 0 بازی (لیگ) مقابل Y.R را باخت.
1400/6/21 5:4:2

ماهان قهرمان و استقلال تهران ۷ در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/6/20 19:27:1

ماهان قهرمان از تاج رایکوف با نتیجه 3 - 2 در بازی های جام حذفی شکست خورد.
1400/6/20 11:40:14

ماهان قهرمان در بازی های لیگ دسته2 گروه۶, 2ام شد
1400/6/19 22:37:3

ماهان قهرمان تیم (ایران) را با نتیجه 3 - 2 در بازی های لیگ شکست داد.
1400/6/19 22:37:2

ماهان قهرمان و ساپ در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/6/18 10:11:5

ماهان قهرمان با نتیجه 1 - 0 بازی (لیگ) مقابل تاج رایکوف را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/6/17 5:32:1

ماهان قهرمان تیم سردار دلها را با نتیجه 1 - 2 در بازی های لیگ شکست داد.
1400/6/16 14:55:5

ماهان قهرمان با نتیجه 2 - 1 بازی (لیگ) مقابل Persepolis.azna را باخت.
1400/6/15 19:15:5

ماهان قهرمان با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل Y.R را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/6/14 23:9:2

ماهان قهرمان تیم Reihaneh را با نتیجه 1 - 0 در بازی های لیگ شکست داد.
1400/6/13 12:44:3

ماهان قهرمان تیم (ایران) را با نتیجه 1 - 2 در بازی های لیگ شکست داد.
1400/6/12 9:50:3