بمب خبری این فصل تورنمنت و سوپرایزی ویژه به شما دوست داران سایت بزرگ و معتبر کاپفا:

 تغییر جوایز از 2 ملیون تومان به 4 ملیون تومان!!!

 جوایز ششمین دوره تورنمنت سایت بزرگ و معتبر کاپفا با عنوان تورنمنت 3 ماهه پاییزه به شرح زیر:

 

تیم اول: برنده ی 2 میلیون تومان وجه نقد +2000 الماس+20 ملیون سکه کاپفا+2 ماه عضویت رایگان طلایی

 

 تیم دوم: برنده ی 1 میلیون تومان وجه نقد+1000 الماس+10 ملیون سکه کاپفا+1 ماه عضویت رایگان طلایی

 

 تیم سوم: برنده ی 500 هزار تومان وجه نقد+500 الماس+5 ملیون سکه کاپفا+15 روز عضویت رایگان طلایی

 

 تیم چهارم: برنده ی 300 هزار تومان وجه نقد

 

 تیم پنجم:برنده ی 200 هزار تومان وجه نقد

 

تیم های ششم تا دهم: 500 الماس+5ملیون سکه کاپفا

 

پایان تورنمنت پاییزی:

1400/09/30

 

جوایز 5 دوره قبل تورنمنت سایت بزرگ کاپفا به شرح زیر:

 

 تیم اول: برنده ی 1 میلیون تومان وجه نقد +1000 الماس+10 ملیون سکه کاپفا+1 ماه عضویت رایگان طلایی

 

 تیم دوم: برنده ی 500 هزار تومان وجه نقد+500 الماس+5 ملیون سکه کاپفا+1 ماه عضویت رایگان طلایی

 

 تیم سوم: برنده ی 250 هزار تومان وجه نقد+250 الماس+2.5 ملیون سکه کاپفا+1 ماه عضویت رایگان طلایی

 

 تیم چهارم: برنده ی 150 هزار تومان وجه نقد+150 الماس+1.5 ملیون سکه کاپفا

 

 تیم پنجم:برنده ی 100 هزار تومان وجه نقد+100 الماس+1 ملیون سکه کاپفا

 

 تیم های ششم تا دهم: 500 الماس+5ملیون سکه کاپفا