به دلیل استقبال و درخواست های مکرر شما مربیان از این پس میتوانید با تخفیف عضویت طلایی خریداری نمایید

 

قیمت جدید خرید عضویت طلایی 1 ماهه:

10 هزار تومان

7 هزار تومان

فرصت خرید محدود میباشد.

مزایای خرید عضویت طلایی: 

1: تمرین هر بازیکن برای کارابران دارای عضویت طلایی (2) برابر بیشتر از کاربران عادی میباشد.

2: کاربران داری عضویت طلایی برای شرکت در جام حذفی نسبت به کاربران عادی در الویت بالاتری قرار دارند.

3: فقط کاربران داری عضویت طلایی مجاز به شرکت در (جام طلایی) میباشند.

4:کاربران دارای عضویت طلایی میتوانند نسبت کاربران عادی در نقل و انتقالات خرید و فروش بیشتری داشته باشند.

5:فقط کاربران دارای عضویت طلایی میتوانند به سطح نهایی دارایی ها دسترسی داشته باشند. (مربی بدنساز، پزشک، روانشناس، آنالیزور، مسئول استادیوم، مدیرعامل)

6: فقط کاربران دارای عضویت طلایی میتوانند به سطح نهایی ورزشگاه (100هزار نفری) دسترسی داشته باشند.

7:کارابران دارای عضویت طلایی میتوانند آکادمی خود را فعال و شروع به پرورش بازیکن کنند.

8:کاربران دارای عضویت طلایی میتوانند در هر فصل بازیکنان بیشتری از آکادمی به تیم اصلی خود منتقل کنند.

و بسیاری مزایای دیگر...

 

تیم مدیریتی کاپفا