تاریخ شروع تورنمنت:

26 تیرماه(همزمان با شروع فصل جدید و استارت لیگ ها)

تاریخ پایان تورنمنت:

26 شهریورماه(همزمان با پایان فصل و اتمام لیگ ها)

 

مربیان عزیز از طریق روشهای زیر میتوانید امتیازات خود را در تورنمنت افزایش دهید

 

 برد هر بازی رسمی :  10 امتیاز

 تساوی هر بازی رسمی :  5 امتیاز

 قهرمانی لیگ :  100 امتیاز

  قهرمانی جام حذفی :  70 امتیاز

 قهرمانی جام قهرمانان :  200 امتیاز

  قهرمانی جام طلایی :  100 امتیاز

  قهرمانی جام کاربران :  1 امتیاز

 خرید هر الماس :  1 امتیاز

  خرید 50 هزار تومانی مساوی است با 150 امتیاز افزایش برای شما در تورنومنت

 10روز ورود متوالی به بازی :  20  امتیاز

 

تیم مدیریتی کاپفا