با درودی فراوان به شما مربیان کاپفا..

جام طلایی استارت شد و ثبت نام برای تمامی تیم ها آزاد میباشد..

نفر اول:100 امتیاز در تورنمنت

تیم مدیریتی کاپفا.