با سلام و احترام خدمت شما عزیزان..

برخی تیم های قدیمی به دلیل عدم رسیدگی به تیمشون بازیکنان مصدوم در ترکیب قرار گرفتن و به صورت خودکار حذف شدند و جای خالی آنها در سیستم 11 نفره مشخص است و مربی نه میتواند ترکیب بچیند و نه تمرین دهد..

تیم مدیریتی کاپفا برخی توضیحات را به شما مربیان عزیز میدهد تا چنین مشکلی برای ادامه ی کار مربیان جدید و قدیمی هرگز رخ ندهد.

1:بازیکنی که در لیست 11 نفره یعنی ترکیب اصلی است را به هیچ عنوان حذف نکنید(بازیکن را اول از ترکیب اصلی خارج و سپس آن را حذف نمایید).

2:بازیکنی که در لیست 11 نفره یعنی ترکیب اصلی است را به هیچ عنوان در لیست فروش نگذارید(بازیکن را اول از ترکیب اصلی خارج و سپس آن را برای فروش بگذارید).

3:بازیکنی که در لیست 11 نفره یعنی ترکیب اصلی آکادمی است را به هیچ عنوان حذف نکنید(بازیکن را از ترکیب اصلی خارج و سپس آن را حذف نمایید).

4:بازیکنی که در لیست 11 نفره یعنی ترکیب اصلی آکادمی است را به عیچ عنوان به بزرگسالان انتقال ندهید(بازیکن را از ترکیب اصلی خارج و سپس به بزرگسالان انتقال دهید)

5:مرتب تیم خود را رسیدگی کنید و نگذارید بازیکنی به اجبار همراه با مصدومیت در ترکیب 11 نفره اصلی قرار بگیرد.

سپاس از همراهی شما مربیان سایت بزرگ کاپفا.