درود به تمامی مربیان کاپفا

 

1:هر مربی مجاز به ساخت نهایت دو تیم میباشد.

 

2:ساخت بیش از دو تیم در سایت=حذف تمامی تیم های فرد خاطی از سایت کاپفا.

 

3:نقل و انتقالات با تیم دوم خود ممنون میباشد و در صورت رویت و اثبات آن:

اخطار اول:کسر 5 ملیون سکه از هر دو تیم فرد خاطی(در صورت نداشتن موجودی کافی حساب فرد به حالت منفی در می آید)

اخظار دوم و اخطار های مجدد بعد از آن:کسر 15 ملیون سکه از هر دو تیم فرد خاطی(در صورت نداشتن موجودی کافی حساب فرد به حالت منفی در می آید)

 

4:تبانی مربی با دو تیم خود برای کسب قهرمانی=کسر 15 ملیون سکه از هر دو تیم فرد خاطی(در صورت نداشتن موجودی کافی حساب فرد به حالت منفی در می آید)

 

5:تبلیغ سایت های مشابه و دادن پیام هایی در این خصوص و همینطور پیام هایی که خارج از حیطه سایت مربیگری کاپفا میباشد=مسدود شدن دایمی تیم خاطی.