کاربران عزیز سایت کاپفا

ضمن تبریک عید سعید فطر به همه شما عزیزان

بخاطر مشکلی که طی چند روزه گذشته برای شما بوجود امد ،

همچنین به ماسبت عید سعید فطر و همراهی شما کاربران عزیز

تیم کاپفا هدایایی برای شما عزیزان در نظر گرفته است. 

این هدایا به شرح زیر میباشد:

1: عضویت طلایی به مدت یک هفته برای تمامی کاربران

2: مبلغ یک ملیون سکه 

3: به مدت یک هفته هزینه تمرین  بازیکنان صفر میباشد.

با آرزوی موفقیت برای همه کاربران

مدیریت کاپفا