عزیزانی که تمایل به شرکت در جام طلایی دارند میتوانند ثبت نام کنند.

جام با حضور هشت تیم استارت خورد.

با تشکر