ضمن عرض پوزش از همه کاربران سایت کاپفا بخاطر اختلالی که در سرورها بوجود امد.

که باعث شد که ورود برخی از کاربران به سایت با مشکل مواجه شود.

از همه شما عزیزان بخاطر صبوری تشکر میکنیم.

با تغییر سرورها این مشکل رفع شد و امید است که این مشکل دیگه بوجود نیاید.

با تشکر

مدیریت کاپفا