جام طلایی آغاز شد.

کاربران عزیزی که عضویت طلایی دارند میتوانند در این جام شرکت کنند.

 

جایزه جام برای تیم قهرمان:

100 الماس

1000000 میلیون سکه

یک هفته عضویت طلایی.

موفق و پیروز باشید