ضمن عرض خسته نباشید به همه کاربران عزیز کاپفا

مرحله دوم اهدا یک بازیکن 18 ساله با قدرت 800

از بین کاربرانی که از یکم اردیبهشت تا سی اردیبهشت عضویت طلایی خریداری کنند یا تراکنش بالای دویست هزار ریال داشته باشند 

در تاریخ 31 اردیبهشت قرعه کشی و به 10 نفر از عزیزان الماس خرید یک بازیکن اهدا میگردد.

با آرزوی موفقیت

مدیریت کاپفا