با عرض سلام خدمت کاربران عزیز کاپفا.

 

در سال جدید تورنومنت های 3 ماهه به 2 ماهه تبدیل شده و ماه اول از هر فصلی استراحت مربیان خواهد بود.

مثال:

شروع اولین تورنومنت سال جدید یعنی تورنمنت بهاری 1 اردیبهشت خواهد بود و پایان آن 30 خرداد.

جوایز هر تورنمنت مثل سال قبل یعنی 2 ملیون تومان وجه نقد برای 5 نفر اول و جوایزی همچون سکه و الماس برای 10 نفر برتر.

شروع تورنمنت بهاری:1 اردیبهشت

مدت زمان تورنمنت بهاری:2 ماه

پایان تورنمنت بهاری:30 خرداد

 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان