هزینه ریکاوری:0

هزینه تمرین:0

درصد درآمد بازی دوستانه:10 درصد

هزینه ایجاد آکادمی:0

هزینه تغییر چهره بازیکن:1 الماس

و اضافه شدن 2 آفر ویژه در بخش عضویت و خرید اعتبار..

خرید 90 روز عضویت:20 هزار تومان

خرید 350 الماس:100 هزار تومان

مهلت استفاده از آفرها:تا 5 فروردین ساعت23:59

تیم مدیریتی کاپفا.