با سلام

تورنمنت فصل زمستان در تاریخ 6فروردین در ساعت 18 به پایان خواهد رسید.