سلام کاپفایی ها\r\nبهترین روش هزینه سکه ها اولویت با چه کاری هست چی رو به دارایی اضافه کنیم یا چه بخریم ؟؟؟

1 پاسخ
32 بازدید