سلام!بازیکن باقدرت بالای250وسن کمتراز23راخریدارم!اگربازیکن باسن بالاو قدرت بالای500خواستیددارم!

3 پاسخ
272 بازدید