من تازه واردم میگم چرا بیشتر ۴ بازیکن تمرین نمیده من دارایی دارم اما نمیزاره

2 پاسخ
249 بازدید